Tao-pöytä Pöykkölässä

Torstaina 19.9.2013 pidetään Tao-pöytä Pöykkölän aulassa klo 11-13.
Ehkä ensimmäisen vuoden opiskelijoitakin näkyy silloin siellä :–) Tarjolla siis perinteiset Tao-pöydän palvelut: jäseneksi liittyminen, tarran hakeminen, sielunhoito, haalarimerkit sekä yleinen info maailmasta ja taideaineiden opiskelijajärjestöstä.

Tervetuloa !


HALUATKO VAIKUTTAA YLIOPISTOSSA?

Nyt siihen on mahdollisuus!

 Lapin yliopiston hallinnollisiin elimiin haetaan opiskelijaedustajia tuomaan opiskeijoiden näkökulma asiaan. Kaudet on vat pääasiassa yksivuotisia ja aiempaa kokemusta ei vaadita. Lapin yliopiston ylioppilaskunta perehdyttää uudet hallopedit tehtäviinsä kauden alkaessa. Tarkoituksena on saada mahdollisimman monipuolinen kattaus opiskelijaedustajia eli kaikki uudet ja vanhat opiskelijat ovat yhtä haluttuja toimenkuvaan. Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet voivat hakea hallopedeiksi!

Hallintojohtosäännössä on eritelty hallinnollinen tasakolmikanta, jossa myös opiskelija edustajat tulee olla mukana. Tämä on Lapin yliopiston ylpeyden aihe sillä muualla Suomessa tästä on luovuttu jossain määrin.

Haettavana olevat paikat:

– Yliopiston hallitus 
– Yliopiston kollegio (kaksivuotinen)
– Tiedekuntaneuvosto (TTK)
– YTHS:n valtuusto (kaksivuotinen)
– Rovaniemen johtokunta

Mitä kukin toimielin tekee?

Yliopiston hallitus

Lapin yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Professoreilla on hallituksessa kaksi edustajaa, tutkijoilla, opettajilla ja muulla henkilöstöllä kaksi edustajaa sekä opiskelijoilla kaksi edustajaa. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Yliopistokollegio
Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kahdeksan edustaa professoreita ja kahdeksan muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä sekä kahdeksan opiskelijoita.Yliopistokollegion jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi, kuitenkin opiskelijajäsenet kahdeksi vuodeksi.
Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yliopistokollegio kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Vuosittain järjestetään yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen yhteinen kokoontuminen.
Kollegion tehtävät:
•       –   päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja jäsenten toimikauden pituudesta
•       –   valita ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
•       –   vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valitsemien hallituksen jäsenten valinta
•       –   vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
•       –    valita yliopiston tilintarkastajat
•       –   vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus
•       –   päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
•       –   päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
•       –   päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään

 Tiedekuntaneuvostot

Tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu yhdeksän tai 12 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston jäsenten lukumäärästä päättää rehtori. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu jäseniä kolmesta yliopistoyhteisön ryhmästä:
                        1) professorit
                        2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö 
                        3) opiskelijat        
                                                                  
Kustakin ryhmästä valitaan yhtä monta jäsentä. 
Tiedekuntaneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää vuodeksi kerrallaan.
Tiedekuntaneuvosto voi päätöksellään ottaa enintään kaksi ulkopuolista jäsentä. Opinnäytteiden arvostelua varten rehtori voi nimetä tiedekuntaneuvostoon sen esityksestä lisäjäseniä.
   Tiedekuntaneuvoston tehtävät
•             1)  huolehtia tiedekunnan strategisesta suunnittelusta ja strategian toimeenpanosta; 
•             2)  tehdä esitys tiedekunnan talousarvioksi; 
•             3)  tehdä esitys yliopiston hallitukselle vuosittain valittavien opiskelijoiden
                määrästä;                                                                                                                                                                       4)  tehdä esitys toimintakertomukseksi ja käsitellä laadunvarmistusjärjestelmän
tuottama tieto sekä päättää toimenpiteistä, joihin nämä antavat aihetta; 
•             5)  arvioida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää
tutkimusta, tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja; 
•             6)  asettaa opiskelijavalintatoimikunnat; 
•             7)  päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista; 
•             8)  määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai
vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella; 
•             9)  tehdä esitys rehtorille dekaanin nimeämisestä; 
•           10)  nimetäyksitaiuseampivaradekaanidekaaninesityksestä; 
•           11)  yliopiston ja tiedekunnan strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä
rehtorille esitys henkilön ottamisesta tiedekunnan pysyvään tehtävään; 
• 12)  määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet opetustaidon arviointiryhmään ja tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen; 
• 13)  määrätä johtaja tiedekunnan sisäiseen akateemiseen yksikköön kahden vuoden toimikaudeksi dekaanin esityksestä; 
• 14)  tehdä esitys hallitukselle kunniatohtorin arvon myöntämisestä; 
• 15)  tehdäesitysrehtorilledosentinarvonmyöntämisestä. 
• Kun käsiteltävänä on opintosuorituksen arvostelemista koskeva asia, saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet ja lisäjäsenet, joilla on vähintään vastaava tutkinto kuin mihin tutkintoon liittyvää opintosuoritusta ollaan arvostelemassa. Muilla jäsenillä on asiassa puheoikeus.
• Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekunnan laitoksen tai instituutin tahi niiden johtajan ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi yksittäistapauksissa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.
• Tiedekuntaneuvoston delegoiman päätösvallan perusteella tehty päätös voidaan oikaisuvaatimuksella palauttaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi asioissa, jotka koskevat työntekijän tai tehtävän hakijan pätevyyden tai kelpoisuuden arviointia.

YTHS:n valtuusto
Joulukuussa 2009 vahvistetun sääntöuudistuksen myötä valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä.  OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

YTHS Rovaniemen johtokunta

YTHS:ssä on kymmenen terveyspalveluyksikön johtokuntaa.
Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.
Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta.

Miten haku toimii?

Halloped-haku on sähköinen osoitteessa: www.halloped.fi

Muistathan, että myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä ollenkaan.
Edustajisto tekee lopulliset valinnat esityksen pohjalta, myöskään kiintiöitä ei ole joten tämä on hyvä tilaisuus saada TTK:lta hyvä edustus toimielimiin!

P.s.
Tänä vuonna on uutena toimielinvastaava , joka kokoaa kyseisen toimielimen opiskelijajäsenet kasaan ennen kokousta, tiedustelisi ovatko tulossa paikalle jne. 

Hakuaika on lokakuun ajan eli 1.10.-31.10.TAO:N BUSSIRISTEILY: EPISODE 3

Bussiristeily tulee taas, tällä kertaa saippuaisempana kuin koskaan!
Bussi starttaa keskiviikkona 10.4.2013 klo 18.00 Cafe Tivolin edestä, suuntanaan mitä jännittävimpiä (ja syrjäisimpiä) kuppiloita ympäri Rovaniemen. Näihin paikkoihin et tavallisella baarireissullasi taatusti eksyisi! Matkan aikana on myös tarkoitus kerätä leimoja risteilypassiin. Leimojen kerääminen tapahtuu ns. rastimeiningillä, ja parhaiten tehtävistä suoriutuneet luonnollisesti palkitaan!

Risteilyn hinta on TAO:n jäsenille 12€, muille 15€.
Hinta sisältää haalarimerkin ja shotin!

Mukaan risteilemään pääset noudattamalla seuraavia ohjeita:
Maksa osallistumismaksu TAO ry:n tilille: FI41 3131 3001 2736 89 ja ilmoita sähköpostilla nimesi, sekä mahdollinen alkoholittomuutesi osoitteeseen iikerane@ulapland.fi 8.4.2013 mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova.

Teemana tänä vuonna saippuasarjat, joten pukeutuminen esimerkiksi Brooke Loganin hengessä!


TAO:n Hallitukseen?!

Hei sinä innokas, filmaattinen, kiinnostunut, TAO aktivisti!

Kiinnostaako toiminta hallituksessa: yhteisten asioiden hoitaminen, bileiden järjestäminen vaiko sittenkin edunvalvonta? Tule Hallitukseen niin pääset tekemään näitä kaikkia ja paljon muuta.

Toimi näin:

1. Mieti millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut.
Hallituksessa on vastaavia eri osa-alueilla esim. kulttuuri, koulutuspoliittinen, liikunta (katso ”hallitus 2010” näiltä sivuilta) Parhaiten tietoa eri vastuualueista saat suoraan hallituslaisilta. Otahan rohkeasti yhteyttä 🙂

2. Käy hallituksen kokouksissa.
Kokous ilmoitetaan näillä sivuilla, sekä tulevaisuudessa myös TAO-postissa (eli sähköpostia lähettäjältä TAO.)
Näin pääset jyvälle ainejärjestö-toiminnan arkirutiineista sekä muista sisällöistä jotka eivät välttämättä näy ulospäin.

3. Ota osaa yhdistyksen syyskokoukseen.
Syyskokouksessa muodostetaan Uusi Hallitus (vm. 2011) Kannattaa siis olla paikalla osoittaaksesi kiinnostuksesi. Syyskokouksessa valitaan tulevan Hallituksen puheenjohtaja sekä muut Hallitukseen kuuluvat henkilöt, ei kuitenkaan vielä vastuualueita.
Eli siis jos tuntuu että olisit kiinnostunut hallitustoiminnasta mutta et ole vielä varma mitä tekisit, voit tulla mukaan ja vastuualueesi määritellään tammikuussa uuden hallituksen kesken.

Vaikka toivomme Sinusta uutta hallituksen jäsentä, TAO:n toimintaan voi osallistua myös aktiivina. Aktiivina voit olla mukana ideoimassa ja järjestämässä tapahtumia tai aloitteita. Hallitukseen kuuluminen on tietenkin nopein ja helpoin tapa vaikuttaa asioihin.

Tärkeintä on että sinulta löytyy innostusta ja motivaatiota sekä hieman aikaa, kaiken muun tarvitsemasi tiedon ja perehdytyksen saat edelliseltä hallitukselta!

T: Nykyinen hallitus