Taolainen, älä kulje laput silmillä! – Edustajistovaalit 2015

Tule TAOn ehdokkaaksi!

Mikä on edustaja, edari, edaattori?
Edustaja, edari ja edaattori ovat lempinimiä LYY:n opiskelijaedustajalle. He työskentelevät edustajistossa, joka valitaan demokraattisesti edustajistovaaleissa kahden vuoden välein. Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa. Seuraavat edustajistovaalit ovat tänä syksynä. Voit asettua ehdokkaaksi TAO:n listalle 8.10. mennessä.

Miten edustajaksi pääsee?
Asettautumalla ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksiä muodostavat muunmuassa ainejärjestöt ja poliittiset liikkeet. Valitsijayhdistykset jättävät ehdokaslistansa 8.10. LYY:lle klo 15.

TAO ry:n listalle pääset ilmoittaumalla osoitteeseen tao@ulapland.fi. Olemme poliittisesti sitoutumaton lista, joka pyrkii tuomaan taiteiden tiedekuntalaisen äänen esiin yliopistopolitiikassa ja organisaatiossamme. Voit asettua TAO:n ehdokkaaksi, jos olet TAO:n jäsen ja maksanut LYY:n jäsenmaksun lukuvuodelle 2015-2016.
Kun olet ilmoittautunut ehdokkaaksi, alkaa ahkera some- ja kampuskampanjointi, jossa TAO auttaa sinua. Ennen vaalipäiviä (3.-4.11.) on erilaisia LYY:n järjestämiä vaalitapahtumia yliopiston tiloissa, baareissa ja saunatiloissa, joissa saat halutessasi äänesi kuuluviin.

Miksi edariksi?
Pääset edarina ajamaan edustamasi ryhmän asiaa, opit edarina perustelemaan mielipiteitäsi ja pääset tutustumaan aitiopaikalta yliopistopolitiikkaan.

Millaista on edarin arki?

20 edustajan muodostama edustajisto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa. Eri listoilta valitut edustajat tekevät yhteistyötä ja päättävät muun muassa seuraavista asioista:
LYY:n jäsenmaksu – vuosimaksun suuruus ja kuinka tuotot käytetään
Ylioppilaskunnan tärkeimmät linjat – mihin keskitytään esimerkiksi edunvalvonnassa ja muilla LYY:n toimialueilla
LYY:n hallituksen, ylioppilaslehden päätoimittajan ja pääsihteerin valinta
Edarin arkeen kuuluu siis kuukausittaisia kokouksia, verkostoitumista, yhteistyötä erilaisten yliopisto-organisaation toimijoiden kanssa ja oman ryhmän asian ajamista.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:

5.10. klo 16 TUTUSTU EDUSTAJISTON TOIMINTAAN – vanha edustajisto kokoustaa lukusalissa 2
6.10. klo 11-13 TAON EDARIPÖYTÄ AGORASSA – kysele edarivaaleista, asetu ehdolle!
8.10 klo 11-13 LYYN VAALITORI – viimeinen päivä asettua ehdolle! Tule Taon pöydän luo yliopiston pääaulassa juttelemaan ja lähde mukaan vaaleihin.

27.-28.10. ENNAKKOÄÄNESTYS

3.-4.11. VAALIPÄIVÄT

#ÄläKuljeLaputSilmillä #TaonEdari #Edarivaalit #VärikäsLyy

Tapahtuman Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1655309028020777/


TAOn haalarimerkkikilpailu

On tullut aika julistaa syksyn 2015 haalarimerkkikilpailu alkaneeksi!

Kilpailussa on kaksi teemaa: TTKn 25-vuotis juhlavuosi ja Unelmiesi haalarimerkki. Kilpailuun saa osallistua useamallakin merkkiehdotuksella. Haalarimerkkiehdotukset lähetetään osoitteeseen tao@ulapland.fi. Lähetä tiedosto(t) sekä pdf- että jpg-muodossa.

Haalarimerkkien tekemiseen on aikaa kaksi viikkoa, eli 8.10. asti. Tämän jälkeen merkit laitetaan esille Facebookiin TAO ry:n ryhmään, jonka kautta äänestys tapahtuu.

Äänet lasketaan siten, että yksi tykkäys on yksi ääni ja useampaa merkkiä voi äänestää.
Niillä, joilla ei ole Facebookia, voivat pyytää ystäväänsä kommentoimaan heidän nimensä kuvan kommentteihin, jolloin heidän äänensä lasketaan mukaan.Äänestysaikaa on viikon verran.

Valitsemme eniten ääniä saaneet haalarimerkit ja teetämme ne. Voittajat saavat haalarimerkkinsä veloituksetta!
Nyt vain mielikuvitus virtaamaan ja haalarimerkkejä tekemään!Kokouspöytäkirja 8.9.2015

Kokouspöytäkirja 8.9.2015
Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry

Kokouspöytäkirja
ROVANIEMI 8.9.2015
Aika: 8.9.2015 klo 17
Paikka: Agora, F-talo

Paikallaolijat: Matilda Taipale (puheenjohtaja), Katri Rantala (sihteeri), Juulia Ruhala, Meri Kauhanen, Ruusu-Maria Lappalainen, Emma Kähkönen, Sini Mestari

1. Kokouksen avaus ajassa 17:22

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yli puolen hallituksen varsinaisista jäsenistä ollessa paikalla.

3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat

Juulia ja Meri valittiin.

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Haalari-info on pidetty ja sama info laitetaan Facebookin haalariryhmään kirjallisena. Kilpailutetaan haalarifirmat. Deadline sponsoreiden keräämiselle on 8.10.

Lisätään kohta 6: valitaan uusi rahastonhoitaja.

TAO-info Kauppayhtiöllä on pidetty. F-kahvit olivat syyskuun ensimmäisenä tiistaina, mistä Emma ja Meri ovat tehneet hallitukselle briiffin. Ulapalla-tiedotuskanavan kanssa on sovittu, että Facebook-ryhmässä (F-siiven palautelaatikko) kerätään käyttäjiltä palautetta F-talosta. Tästä tiedotetaan jäseniä.

Juulia kysyi, onko F-siivessä fyysistä palautelaatikkoa. Merin mukaan kaiken palautteen toivotaan menevän Facility infon kautta. TAO ei kontrolloi F-siivestä tullutta palautetta, joten TAOn ei Emman mielestä kannata palautelaatikkosysteemiin välttämättä lähteä.

Meri kysyi, onko turvallisuusopas päivitetty. Matildan mukaan fukseille on pidetty työturvallisuusluento, ja sen pitäjä tietää myös oppaasta enemmän.

Meri oli käynyt F-talon käyttäjäkokouksessa, jossa toivottiin paljon palautetta F-siivestä, ja opiskelijoita olisi aktivoitava palautteen antoon.

Petronellasta ei saa iltaisin ruokaa 2,60 euron hintaan, ja Juulian mielestä olisi hyvä, jos tuolla hinnalla voisi käydä syömässä myös iltaisin.

Matildan mukaan F-talon kolmoskerroksen kattoterassi saadaan käyttöön todennäköisesti ensi keväänä.

TAOn vuosijuhlien päivämäärä on varmistunut, joten fuksiaisten jälkeen voidaan tehdä kutsut ja lähettää ne. Vuosijuhlat ovat 21.11. Lähteentien pirtillä. Kultu ry:hyn ei ole vielä oltu yhteydessä.

Matildan mukaan kirjaston tilat ovat muuttuneet, samoin sähköinen palvelu. Juolukan ja Nellin päälle on rakennettu finna.fi, mutta Juolukka ja Nelli ovat kuitenkin olemassa omina tietokantoinaan finna.fi:n alla.

On selvitettävä, milloin TAOn tavarat tulevat muutosta. Katri lupasi selvittää asian.

Merin mukaan opiskelijoiden ei kannata kysellä vahtimestareilta kulkuavaimista. Vahtimestarit tiedottavat itse sitten kun kulkuavaimia on mahdollista antaa.

Tapahtumajaosto on jo aloittanut toimintansa. Ainejärjestöjen puheenjohtajien kokous pidetään 9.9 klo 8 aamulla. Myös näyttelytoimikunnan kokous pidetään 9.9. klo 9, jonne Meri on menossa.

Taiteiden yöhön on TAOlta varattuna äänentoistolaitteet.

Jarno Jokiharju ei ole vieläkään saanut esiintyjän palkkiota viime vapulta. Ruusu-Maria lupasi tarkistaa asian kirjanpidosta.

6. Valitaan uusi rahastonhoitaja

Viia Ranta on jättänyt rahastonhoitajan tehtävät ja muuttanut Helsinkiin opiskelemaan. Hallitus hyväksyi Viian eroanomuksen kokouksessa. Matilda ehdotti Ruusu-Maria Lappalaista uudeksi rahastonhoitajaksi, ja hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Täten Ruusu-Maria on valittu uudeksi rahastonhoitajaksi.

7. Talous

TAOn kassassa on tällä hetkellä paljon rahaa, mutta tarkkaa summaa ei ole vielä laskettu. Uusia jäseniä tullut myös paljon.

8. Tapahtumat

8.1. Fuksiaiset. Alkavat huomenna 9.9. klo 17:30 Lordinaukiolta. Emma ja Matilda juontavat tapahtuman. Päätettiin, että TAOlla on vain yksi rasti, joten rasteja on yhteensä 11. Tuutorit hankkivat voittajajoukkueen palkinnon. Lahjabudjetiksi sovitaan 15 euroa. Osallistujien haalareihin luvataan painattaa oman joukkueen nimi.

8.2. Juulian mukaan Remburssi haluaisi pitää viikolla 42 TAOn kanssa jonkin tapahtuman, joka voisi mahdollisesti olla urheilutapahtuma.

8.3. Maailman opettajapäivä on 5.10., johon liittyen 7.10 on opebileet ja mahdollisesti Lapikkaan ja TAOn yhteiset jatkot.

8.4. Riemupiirakka on 10.10.

8.5. Ruusu-Maria ja Matilda lähtevät edustajiksi LYYn vuosijuhlille. Artiklan vujuille ei toistaiseksi kukaan hallituksen jäsen ilmoittautunut. Juulia poistui klo 18:17.

8.6. Lapikkaan vuosijuhlat ovat 14.11.

8.7. TAOn lautapeli-ilta on 19.9. klo 18-22.

8.8. Taide- ja viini-iltaa on suunniteltu viikolle 39. Meri toivoi päivämääräksi 23.9. Siirrytään kokoustauolle ajassa 18:23. Palataan tauolta ajassa 18:43.

8.9. Taiteiden yö on 12.9. lauantaina. Pinnsityöpajaa ei ole koska pinssikone on muutossa eikä kukaan pääse sitä pitämään. TAOn työpajoissa tehdään origameja, japanilaista matemaattista taidetta, maalausta ja sammalgraffiteja. Facebookiin voisi laittaan kyselyn, voivatko taolaiset tulla avustamaan TAOn työpajoihin. Sini tekee kyselyn.

8.10. TAOn fuksisitsit. Sini esittelee budjetin. Menot ovat yhteensä 447 euroa. Sitsien hinta TAOn jäseniltä alkoholillisena on 10 euroa, muilta kuin jäseniltä 12 euroa. Alkoholittomien sitsien hinta jäseniltä on 8 euroa ja muilta kuin jäseniltä 10 euroa. Tuloja olisi yhteensä 538 euroa. Pullonpalautuksista tulisi 18 euroa, mikä tarkoittaa yhteensä 108 euroa voittoa. Budjetti hyväksyttiin.

9. Edunvalvonta

Emma oli huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista yleisesti nykyisessä poliittisessa tilanteessa opiskelijoiden toimeentulon vaikeutuessa.

Matildan mukaan Elsalla on iZettlen maksupääte käytössään, ja sellainen haluttaisiin TAOllekin. Juulia lupasi ottaa iZettleen yhteyttä asiasta.

Ruusu-Maria on yrittänyt tavoitella LYYtä rahastonhoitajan koulutukseen liittyen, mutta kukaan ei ole vastannut. Matilda hoitaa asian.

Asta Sinervä oli perustanut F-siiven palautelaatikon Facebookiin. Facility info on kuitenkin edelleen paras kanava antaa palautetta.

Edustajistovaalien teema TAOlla on ”Älä kulje laput silmillä”. Emma ottaa sitä varten kuvia. Vaaleista pidetään tarkempi palaveri ainejärjestöjen puheenjohtajien kokouksen jälkeen sopivana ajankohtana.

Matilda lähettää eteenpäin TAOn jäsenkyselyn vastaukset.

10. META

Sini ehdottaa, että TAOn kokouksista voisi tehdä Facebookiin tapahtuman, jota päivitetään. Sini on kysynyt alustavasti graafisen suunnittelun opiskelijoilta, olisiko joku kiinnostunut ryhtymään TAOn luottograafikoksi.

11. Seuraava kokous

21.9. klo 17:15. Palataan kohtaan 8 ja lisätään kohta 8.10, sitsit.

12. Kokouksen päätös ajassa 19:27.

Avainsanat:


TAOn hallituksen kokous 21.9.

TAOn hallituksen seuraava kokous pidetään 21.9. klo 17:15 alkaen F-talon Agorassa. Tervetuloa osallistumaan! Kokouksen sisällön näet alla olevasta esityslistasta:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitan kokoukselle ääntenlaskijat
4. Nimetään pöytäkirjantarkastajat
5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. Ilmoitusasiat
7. Talous ja uudet jäsenet
8. Edunvalvonta
9. Tapahtumat
10. META
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päätös

Avainsanat: