Katulasten- ja nuorten kulttuurikeskus Tansaniassa

Tansanian Morogorossa sijaitseva KIKUWA – Childrens’ Development Center on katulasten ja -nuorten kulttuurikeskus, joka toiminnallaan pyrkii tarjoamaan koulutusta sekä muita aktiviteetteja kaupungin vähäosaisimmille.

Kikuwa -keskuksen toiminta perustuu erilaisten ryhmien ylläpitoon sekä toimintaan ja koulutustapahtumien järjestämiseen. Myös pieni esikoulu toimii keskuksen yhteydessä. Kikuwa -keskuksen toiminta on Morogoron kaupungissa laajalti tunnettua ja arvostettua, sillä toimintaperiaatteidensa mukaisesti keskus tarjoaa järjestämänsä koulutuksen ilmaiseksi. Myös valtakunnallisesti Kikuwa on saanut huomiota tärkeän avun ja tuen tarjoajana.

Kikuwan ryhmät, kuten teatteri-, media- ja tanssiryhmät kokoontuvat viikoittain. Laajempia, koulutuksellisia tapahtumia onnistutaan järjestämään muutaman vuoden välein kansainvälisen tuen avulla. Kansaivälisen tuen saaminen on tärkeää myös keskuksen jokapäiväisten resurssien ylläpidossa sekä kehittämisessä.

Tao pyrkii ylläpitämään yhteyksiään Kikuwaan säännöllisellä kuulumisten vaihdolla. Tämä on keskeisin osa yhteistyötä. Keskustelun ylläpitämiseksi Tao kerää muutaman kerran vuodessa tapahtumien yhteydessä myös pientä avustusrahaa, jolla on pystytty kattamaan esimerkikisi Kikuwan Internet –yhteyksien ylläpitämistä. Tämä puolestaan on mahdollistanut yhteydenpidon jatkumista. Tärkeimmäksi asiaksi Tao:n ja Kikuwan välisessä kehitysyhteistyössä nähdään vastavuoroisten toimintamuotojen kehittäminen, jossa kumpikin osapuoli voisi yhteistyön merkeissä oppia toinen toisistaan.

Kiinnostuitko?

Toisena yhteistyön muotona on Tao- jäsenten tiedottaminen erilaisista yhteistyömuotojen mahdollisuuksista. Jäsenillä on mahdollisuus hyötyä jo olemassa olevista kontakteista, mikäli innostusta ja kiinnostusta kehitysyhteistyön tekemiseen kulttuurialalla löytyy. Tao:n ja Kikuwan välinen yhteistyö ei siis luo pelkästään resursseja erilaisten kulttuurityöpajojen järjestämiselle, vaan myös oivan ympäristön ja tuen tutkimistyön tekemiselle sekä Suomessa että Tansaniassa, tai mikä ettei molemmissa.

Yhteistyövastaavana Tao:ssa tomii järjestön kehitysyhteistyö- ja ympäristöasiavastaava. Vastaavan toimenkuvaan kuuluu KIKUWA –yhteistyöstä kiinnostuneiden opiskelijoiden tiedottaminen sekä rahoitus-asioissa opastaminen.

Kikuwan yhteydessä toimiva kulttuuri-ja opetusalan residenssi tarjoaa Tao:n jäsenille mahdollisuuden tutustua afrikkalaiseen elämään ja yhteistyökumppaneihin Tansanian Morogorossa. Residenssipaikan saavat voivat toimia Kikuwassa esimerkiksi työpajojen vetäjinä, opetutyössä ja tutkijoina.

Tarkemmat tiedustelut

Pirjo Roponen-Lunnas
040 703 9308
http://www.kulttuurivoimala.com/
KIKUWA
p.o. box 5130
Morogoro
TANZANIA